Автор книги: Мариуш Щигел, Вера Саудкова, Гана Бенешова

Название книги:
Вера Саудкова - племянница Кафки