Автор книги: A. Chandler

Название книги:
Luccisore di giganti