Автор книги: Abraham Merritt

Название книги:
Gli abitatori del miraggio
The Metal Monster
The Moon Pool