Автор книги: Автор неизвестен Европейская старинная литература

Название книги:
Отвличането на Гениеврa (Роман от XIII в.)
Смъртта на крал Артур (Роман от XIII в.)
Търсенето на Светия Граал