Автор книги: Чарлз Фонтаней

Название книги:
Коприната и песента