Автор книги: Чарлс Бенет

Название книги:
Адмирал Морган
Бунтовният остров
Дневникът на пирата