Автор книги: Азаря Фархи, Димитър Янакиев

Название книги:
В кратера на вулкана