Автор книги: Адриан Рогоз

Название книги:
Аламбай или тайните на изкуството
Бяг в пространството и времето
Нещо повече от едно истинско престъпление
Олтарът на боговете на вероятностите
Ориана, аз и Джеми 1, 2, 3…
Планета Мрина в тревоге
Цената на бездната