Автор книги: Адриан Лазаровски

Название книги:
Кръвта на Ктхулу ((пролог към романа „Конан“))
Там, където тревата е черна