Автор книги: Адел Паркс

Название книги:
Да си намериш майстора
Синдромът „Хю“
Чуждото е по-сладко