Автор книги: Рансъм Ригс

Название книги:
Домът на мис Перигрин за чудати деца
Приказки за чудатите