Автор книги: Мирза Хади Русва

Название книги:
Танцовщица