Автор книги: Марио Пузо

Название книги:
Кръстникът
Шест гроба преди Мюнхен
Щастливият странник