Автор книги: Ралф Питърс

Название книги:
Изменникът