Автор книги: Мария Аверина, Анаит Григорян, Дина Рубина

Название книги:
Все на дачу!