Автор книги: Миран Липовача

Название книги:
Изучай Haskell во имя добра!