Автор книги: Чарлс Буковски

Название книги:
Записки на стария мръсник
Капитанът отиде на обяд и моряците завзеха кораба
Тежко без музика