Автор книги: Мария-Луиза Спациани

Название книги:
Вдова Гольдони