Автор книги: Марина Танкова, Татьяна Злобина, Татьяна Вдовина

Название книги:
Алтай. Путешествие по Катуни