Автор книги: Марк Лорънс

Название книги:
Императорът на тръните
Ключът на Лъжеца
Колелото на Осхайм
Кралят на тръните
Принцът на Глупците
Принцът на тръните