Автор книги: Реджиналд Хил

Название книги:
Диалози на мъртвите