Автор книги: Чарлз Дикенс

Название книги:
Домби и син (Избрани творби в пет тома. Том 4)
Малката Дорит (Избрани творби в пет тома. Том 3)
Посмъртните записки на клуба „Пикуик“ (Избрани творби в пет тома. Том 1)
Скици от Боз (разкази). Коледна песен. Повест за два града (Избрани творби в пет тома. Том 5)