Автор книги: Мариуш Щигел

Название книги:
Готтленд