Автор книги: Реймънд Фийст, Джани Вурц

Название книги:
Господарка на Империята
Дъщеря на Империята
Слуга на Империята