Автор книги: Мими Лат

Название книги:
Адвокати и престъпници
Опасно съдружие