Автор книги: Рей Олдридж

Название книги:
Her Virtues
Императорът на света
Стоманени кучета