Автор книги: Агоп Мелконян, Александър Карапанчев, Ангелина Илиева

Название книги:
За спасяването на света