Автор книги: Агустин Морето

Название книги:
Живой портрет